Impressum

imprint

ithona GmbH
Grüner Weg 13
34508 Willingen

Telefoon: +49 (0)5632 968516
Telefax: +49 (0)5632 968516
E-mail: info@ithona.de

Vertegenwoordigd door:
Directeur
Thomas Gerblich

Inschrijving registreren:
Ingeschreven in het handelsregister.
Registratierechtbank: Arrondissementsrechtbank Korbach
Registratienummer: HRB 1923

BTW-nummer:
Btw-identificatienummer volgens §27a omzetbelastingwet:
DE293698264

Kennisgeving in overeenstemming met de verordening inzake onlinegeschillenbeslechting

Volgens de toepasselijke wetgeving zijn wij verplicht om consumenten te informeren over het bestaan ​​van het Europese platform voor online geschillenbeslechting, dat kan worden gebruikt om geschillen op te lossen zonder tussenkomst van een rechtbank. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor het opzetten van het platform. Het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting vindt u hier: http://ec.europa.eu/odr. Onze e-mail is: info@ithona.de

Wij wijzen u er echter op dat wij niet bereid zijn deel te nemen aan de geschillenbeslechtingsprocedure in het kader van het Europese online platform voor geschillenbeslechting. Gebruik ons ​​e-mailadres en telefoonnummer hierboven om contact met ons op te nemen.

Opmerking volgens de Wet beslechting consumentengeschillen (VSBG)

We zijn niet bereid en verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Disclaimer - juridische informatie

§ 1 nhoudswaarschuwing
De gratis en vrij toegankelijke inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De aanbieder van deze website aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid en tijdigheid van de gratis en vrij toegankelijke journalistieke gidsen en nieuws die worden verstrekt. Met naam gemarkeerde bijdragen weerspiegelen de mening van de betreffende auteur en niet altijd de mening van de aanbieder. Door eenvoudigweg de gratis en vrij toegankelijke inhoud op te roepen, komt er geen contractuele relatie tot stand tussen de gebruiker en de aanbieder; in dit opzicht ontbreekt het de aanbieder aan de wil om juridisch bindend te zijn.

§ 2 Externe links
Deze website bevat links naar websites van derden ("externe links"). Deze websites vallen onder de verantwoordelijkheid van de respectieve exploitanten. Toen de externe links voor het eerst werden gekoppeld, controleerde de aanbieder de inhoud van derden op eventuele wetsovertredingen. Op dat moment waren er geen wettelijke overtredingen zichtbaar. De aanbieder heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Het plaatsen van externe links betekent niet dat de aanbieder zich de inhoud achter de verwijzing of link eigen maakt. Constante controle van de externe links is niet redelijk voor de aanbieder zonder concreet bewijs van wettelijke overtredingen. Als we ons echter bewust worden van wetsovertredingen, worden dergelijke externe links onmiddellijk verwijderd.

§ 3 Auteursrechten en aanvullende auteursrechten
De op deze website gepubliceerde inhoud valt onder het Duitse auteursrecht en het aanvullende auteursrecht. Elk gebruik dat niet is toegestaan ​​door het Duitse auteursrecht en het aanvullende auteursrecht vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectieve rechthebbende. Dit geldt in het bijzonder voor het dupliceren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van inhoud in databanken of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd. Het ongeoorloofd vermenigvuldigen of doorsturen van individuele inhoud of volledige pagina's is niet toegestaan ​​en is strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik is toegestaan.

Het weergeven van deze website in externe frames is alleen toegestaan ​​met schriftelijke toestemming.

§ 4 Bijzondere gebruiksvoorwaarden
Voor zover bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de bovengenoemde paragrafen, wordt dit uitdrukkelijk vermeld op de desbetreffende plaats. In dit geval zijn de speciale gebruiksvoorwaarden in elk afzonderlijk geval van toepassing.

Thomas Gerblich, ithona GmbH

Grüner Weg 13, 34508 Willingen (Upland) Duitsland