Privacybeleid

Gegevensbescherming

Het verheugt ons dat u onze website www.idyllika-willingen.de bezoekt en geïnteresseerd bent in onze aanbiedingen. Ondanks zorgvuldige controle van de inhoud, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor externe links naar inhoud van derden, aangezien we de overdracht van deze informatie niet hebben geïnitieerd, noch de geadresseerde van de verzonden informatie of de verzonden informatie hebben geselecteerd of gewijzigd. De bescherming van uw persoonlijke gegevens bij het verzamelen, verwerken en gebruiken tijdens uw bezoek aan onze website is belangrijk voor ons en vindt plaats in het kader van de wettelijke bepalingen, die u kunt vinden op www.bfd.bund.de, bijvoorbeeld. Hieronder leggen we uit welke informatie we verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website en hoe deze wordt gebruikt:

1. Verzameling en opslag van persoonlijke gegevens en het type en het doel van het gebruik ervan

a.) Bij een bezoek aan de website

Elke keer dat een klant (of andere bezoeker) onze website bezoekt, stuurt de internetbrowser die op uw apparaat (computer, laptop, tablet, smartphone, enz.) wordt gebruikt automatisch informatie naar onze websiteserver. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende gegevens worden zonder uw tussenkomst geregistreerd en bewaard totdat ze automatisch worden verwijderd:

 • IP-adres van de aanvragende computer, evenals apparaat-ID of individuele apparaat-ID en apparaattype,
 • Naam van het opgehaalde bestand en hoeveelheid overgedragen gegevens, evenals datum en tijd van ophalen,
 • melding van succesvol ophalen,
 • domein aanvragen,
 • Beschrijving van het type internetbrowser dat wordt gebruikt en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw apparaat en de naam van uw toegangsprovider,
 • uw browsergeschiedenisgegevens evenals uw standaard webloginformatie,
 • Locatiegegevens, inclusief locatiegegevens van uw mobiele apparaat. Houd er rekening mee dat u op de meeste mobiele apparaten het gebruik van locatieservices kunt regelen of uitschakelen in het instellingenmenu van het mobiele apparaat.

Ons gerechtvaardigd belang volgens artikel 6, lid 1, lid 1 , lit. f AVG voor het verzamelen van gegevens is gebaseerd op de volgende doeleinden: zorgen voor een soepele verbindingsopbouw en comfortabel gebruik van de website, evaluatie van systeembeveiliging en stabiliteit en voor andere administratieve doeleinden.

Wij gebruiken de verzamelde gegevens in geen geval om conclusies over uw persoon te trekken.

b) Bij het aangaan van een contractuele relatie

Bij het aangaan van een contractuele relatie op onze website vragen wij u om de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

– Informatie die u persoonlijk identificeert, zoals naam en e-mailadres

– Andere persoonsgegevens die we wettelijk verplicht of geautoriseerd zijn om te verzamelen en te verwerken en die we nodig hebben om u te authenticeren, u te identificeren of de gegevens die we hebben verzameld te verifiëren.

De genoemde gegevens worden verwerkt om de contractuele relatie te verwerken. De gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1 , lit. b AVG. De opslagperiode is beperkt tot het doel van het contract en, indien van toepassing, tot wettelijke en contractuele bewaarvereisten.

2. Openbaarmaking van persoonlijke gegevens

Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven voor andere doeleinden dan hieronder vermeld.

Wij geven uw gegevens alleen door aan derden als:

 • U heeft uw uitdrukkelijke toestemming gegeven in overeenstemming met (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a AVG),
 • dit is noodzakelijk voor de verwerking van contractuele relaties met u (Artikel 6 (1 ) (b) AVG ),
 • er een wettelijke verplichting is om deze door te geven (Artikel 6 (1) (c) AVG ) ,
 • de openbaarmaking is noodzakelijk om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen en er is geen reden om aan te nemen dat u een doorslaggevend legitiem belang heeft bij het niet-openbaar maken van uw gegevens (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f AVG).

In deze gevallen is de reikwijdte van de verzonden gegevens echter beperkt tot het noodzakelijke minimum. Onze gegevensbeschermingsvoorschriften zijn in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften en de gegevens worden alleen verwerkt in de Bondsrepubliek Duitsland / Europese Unie. Een doorgifte naar derde landen vindt niet plaats en is ook niet bedoeld.

3. Rechten van betrokkenen

Op verzoek informeren wij u graag of en welke persoonsgegevens over u worden opgeslagen (artikel 15 AVG), in het bijzonder over de verwerkingsdoeleinden, de categorie persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt bekendgemaakt, de geplande bewaartermijn, het bestaan van een recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht van beroep, de herkomst van uw gegevens, indien deze niet bij ons zijn verzameld, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering .

U hebt ook het recht om onjuist verzamelde persoonsgegevens te laten corrigeren of onvolledige gegevens te laten aanvullen (Art. 16 AVG).

Verder heeft u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw gegevens beperken, op voorwaarde dat aan de wettelijke vereisten hiervoor wordt voldaan (Artikel 18 AVG).

U hebt het recht om de u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke te vragen (Artikel 20 AVG).

Daarnaast heeft u het zogenaamde "recht om te worden vergeten", dwz u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te wissen als aan de wettelijke vereisten hiervoor is voldaan (artikel 17 AVG).

Los daarvan worden uw persoonsgegevens automatisch door ons verwijderd als het doel van de gegevensverzameling niet langer van toepassing is of als de gegevensverwerking onrechtmatig is uitgevoerd.

In overeenstemming met artikel 7 lid 3 AVG heeft u het recht om de toestemming die u ons hebt gegeven op elk moment in te trekken. Hierdoor mogen wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming niet meer voortzetten voor de toekomst.

U heeft ook te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, op voorwaarde dat de wet voorziet in een recht van bezwaar. In het geval van een effectieve intrekking, worden uw persoonlijke gegevens ook automatisch door ons verwijderd (artikel 21 AVG).

Als u gebruik wilt maken van uw recht op herroeping of bezwaar, volstaat een e-mail aan: tgerblich@web.de.

In het geval van schendingen van de voorschriften inzake gegevensbescherming, heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met artikel 77 AVG.

4. Duur van gegevensopslag

De verzamelde gegevens worden door ons bewaard zolang dit nodig is voor de uitvoering van de met ons gesloten overeenkomsten of u geen gebruik heeft gemaakt van uw recht op verwijdering of uw recht op gegevensoverdracht naar een ander bedrijf .

5. Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die bij uw bezoek aan onze website op uw eindapparaat worden opgeslagen. In de cookie wordt informatie opgeslagen die ontstaat in verband met het specifieke gebruikte eindapparaat. Dit betekent echter niet dat wij onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van uw identiteit. Het gebruik van cookies dient in eerste instantie om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken:

We gebruiken zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al afzonderlijke subpagina's van onze website hebt bezocht. Als u zich heeft geregistreerd, wordt uw wachtwoord bewaard voor de duur van uw bezoek aan onze website en wanneer u van subpagina verandert , zodat u het niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren. Deze sessiecookies worden automatisch verwijderd nadat u onze website verlaat.

Om het gebruiksgemak te optimaliseren, gebruiken wij tijdelijke cookies die voor een bepaalde tijd op uw eindapparaat worden opgeslagen. Als u onze site nogmaals bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, wordt automatisch herkend dat u al bij ons bent geweest en welke invoer en instellingen u heeft gedaan zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.

Anderzijds gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren en om ons aanbod voor u te optimaliseren. Deze cookies stellen ons in staat om bij een volgend bezoek aan onze website automatisch te herkennen dat u al bij ons bent geweest. Deze cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd. De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn nodig voor de vermelde doeleinden om onze legitieme belangen en die van derden te beschermen in overeenstemming met artikel 6, lid 1 , lid 1 , lit. f AVG vereist. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Als u niet wilt dat wij informatie over uw computer herkennen, stel dan uw internetbrowser zo in dat deze cookies van de harde schijf van uw computer verwijdert, alle cookies blokkeert of u waarschuwt voordat een cookie wordt opgeslagen. Hoe u cookies verwijdert of blokkeert, leest u in het help- en ondersteuningsgedeelte van uw internetbrowser. Daar vindt u instructies over hoe u het bestand of de map kunt vinden waarin cookies zijn opgeslagen. Houd er in ieder geval rekening mee dat het volledig uitschakelen van cookies kan betekenen dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

Java-applets en JavaScript worden gebruikt om onze website aan te bieden . Als u om veiligheidsredenen deze hulpprogramma's of actieve inhoud niet wilt gebruiken, moet u de betreffende instelling in uw browser deactiveren.

6. Online marketing/analysetools

De trackingmaatregelen die we gebruiken zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1 S. 1 lit. f AVG, artikel 15 (3) TMG. Met de gebruikte trackingmaatregelen willen we zorgen voor een op behoeften gebaseerd ontwerp en een continue optimalisatie van onze website. Anderzijds gebruiken we de trackingmaatregelen om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en om onze aanwezigheid op internet te evalueren en te optimaliseren. Deze belangen moeten als legitiem worden beschouwd in de zin van de bovengenoemde bepaling.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna "Google") . In dit kader worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en cookies (zie ook paragraaf 5) geplaatst. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, zoals browsertype/-versie, gebruikt besturingssysteem, verwijzende URL (de eerder bezochte pagina), hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres) en het tijdstip van het serververzoek worden verzonden naar een Overgedragen naar en opgeslagen door Google-servers in de VS. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik met het oog op marktonderzoek en het op behoeften gebaseerde ontwerp van deze websites. In deze doeleinden ligt ook ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is 15 (3) TMG in combinatie met artikel 6 (1 ) lit. f AVG.

Deze informatie kan ook aan derden worden doorgegeven als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens in onze opdracht verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval samengevoegd met andere gegevens van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd zodat een toewijzing niet mogelijk is (zogenaamde IP- masking ).

De gegevens die door ons zijn verzonden en gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's (bijvoorbeeld gebruikers-ID) of advertentie-ID's worden na 14 maanden automatisch verwijderd. Gegevens die het einde van de bewaartermijn hebben bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming van Google Analytics vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html of op http://www.google.com/intl/de/ analytics/privacyoverview.html Meer gedetailleerde informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming van Google Analytics vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html of op http://www.google .com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

U kunt de installatie en opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google worden verzameld door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en https te installeren ://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Als alternatief voor de browser-add-on, vooral voor browsers op mobiele apparaten, kunt u ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt -out-cookie geplaatst om toekomstige verzameling van uw gegevens te voorkomen wanneer u deze website bezoekt: Schakel Google Analytics uit. De opt -out-cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt -out-cookie opnieuw instellen.

Google Adwords / Conversies bijhouden

We gebruiken ook het online advertentieprogramma "Google AdWords" als onderdeel van het bijhouden van conversies van Google AdWords . Google Conversion Tracking is een analyseservice die wordt aangeboden door Google. Als u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw apparaat geplaatst. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonsidentificatie. Als u bepaalde webpagina's op onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Dit betekent dat cookies op geen enkele manier kunnen worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen , wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies . Hier vinden klanten het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies . Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. In deze doeleinden ligt ook ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Adwords / Conversion Tracking is 15 (3) TMG in combinatie met artikel 6 (1 ) lit. f AVG.

Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de installatie van cookies van het domein "googleadservices.com" te voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen (deactiveringsoptie). U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies . Meer informatie en de gegevensbeschermingsverklaring van Google vindt u op: http://www.google.com/policies/technologies/ads/ , http://www.google.de/policies/privacy/.

Google Adsense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst voor het integreren van advertenties van Google Inc. ("Google"). Google AdSense maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde web beacons (onzichtbare afbeeldingen). Deze webbakens kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op deze pagina's te evalueren. De door cookies en web beacons gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) en de levering van advertentieformaten wordt naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Deze informatie kan door Google worden doorgegeven aan de contractuele partners van Google . Google zal uw IP-adres echter niet samenvoegen met andere gegevens die door u zijn opgeslagen. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de manier en voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet.

Google -remarketing

Deze website maakt gebruik van Google Remarketing , een advertentieservice die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Externe leveranciers, waaronder Google, geven advertenties weer op websites op internet. Derden, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan deze website. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van cookies door Google door naar de Google Ads Opt-out-pagina http://www.google.com/privacy_ads.html te gaan . Als alternatief kunnen gebruikers het gebruik van cookies door derden deactiveren door naar de deactiveringspagina van het netwerkadvertentie- initiatief te gaan http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

dataveiligheid

Wij spannen ons in om alle noodzakelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen om uw persoonsgegevens zo op te slaan dat deze niet toegankelijk zijn voor derden of het publiek. Als u per e-mail contact met ons wilt opnemen, willen wij u erop wijzen dat de vertrouwelijkheid van de verzonden informatie niet volledig kan worden gegarandeerd met dit communicatiekanaal. Wij raden u daarom aan om ons vertrouwelijke informatie alleen per post te sturen.

Bijwerken en wijzigen van deze verklaring inzake gegevensbescherming

Deze gegevensbeschermingsverklaring is momenteel geldig.

Vanwege de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen of vanwege gewijzigde wettelijke of officiële vereisten, kan het nodig zijn om deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen. U kunt de actuele gegevensbeschermingsverklaring altijd opvragen en afdrukken op de website onder http://www.comeup-soft.de/?page_id=184.

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op gegevensverwerking door:

Thomas Gerblich
Grüner Weg 1334508 Willingen

Telefoon: 0160 97932229 E-
mail: tgerblich@web.de